Persoonlijke zorg aanvragen

Zorg bij dementie

Wilt u persoonlijke zorg aanvragen, dan kunt u een afspraak maken met een van onze wijkverpleegkundigen. De wijkverpleegkundige kan voor u inventariseren welke zorg er noodzakelijk is en wat u allemaal nog zelf of samen met u familie of mantelzorger kunt.

U kunt persoonlijke zorg krijgen voor wassen, douchen, aan- en uitkleden, aan- en uittrekken steunkousen, medicatie en  hulp bij incontinentie en toiletgang.

Centraalzorg biedt geen onvrijwillige zorg.

Combinatie persoonlijke en verpleegkundige zorg

Vaak is er ook een combinatie van persoonlijke en verpleegkundige zorg nodig, bijvoorbeeld wond- of stomazorg. De verschillende behoeftes aan persoonlijke verzorging en verpleging worden in één en dezelfde indicatie vastgesteld.

Eigen bijdrage

De indicatie voor de persoonlijke en verpleegkundige zorg wordt vergoed uit de zorgverzekeringswet, hierop rust geen eigen bijdrage.

Als u beschikt over een zorgzwaartepakket via de Wet langdurige zorg (Wlz) dan wordt de persoonlijke en verpleegkundige zorg hieruit vergoed. Op zorg uit de Wlz rust wel een eigen bijdrage naar gelang het inkomen.

Contact opnemen met ons kantoor

De wijkverpleegkundige van Centraalzorg kan u uitgebreid informeren en voor u inventariseren wat u aan zorg nodig heeft. U kunt contact opnemen met ons kantoor in Leusden of ons kantoor in Amersfoort.

Onze postcode regio’s zijn:

  • 3791 t/m 3792
  • 3811 t/m 3836
  • 3925
  • 3930 t/m 3931