Zorg bij dementie

Aangepast zorgaanbod bij dementieverschijnselen

Voor mensen met dementieverschijnselen is het van belang dat zij een aangepast zorgaanbod ontvangen. Centraalzorg heeft daarom een speciaal zorgaanbod ontwikkeld dat u houvast geeft om thuis te kunnen blijven wonen, ook als de wereld om u heen onbegrijpelijk begint te worden.

Centraalzorg biedt geen onvrijwillige zorg.

Zorg wordt geleverd op basis van de WMO-indicatie van de gemeente of WLZ-indicatie.

Voor meer informatie zie notitie WLZ.