Over Centraalzorg

 

Centraalzorg

Centraalzorg Vallei & Heuvelrug is een enthousiaste ZvW (Zorgverzekeringswet) erkende thuiszorgorganisatie die zicht richt op persoonlijke en huishoudelijke verzorging van en/of bij cliënten thuis. Voor alle zorgactiviteiten is Centraalzorg ISO HKZ gecertificeerd.

 

 

 

Selectzorg

Selectzorg is een zusterorganisatie van Centraalzorg en richt zich vooral op huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Centraalzorg Eemland

Centraalzorg Eemland is een zorgorganisatie die in nauwe samenwerking met Centraalzorg verpleging, verzorging of huishoudelijke hulp biedt. Het werkgebied is voornamelijk in Amersfoort en omgeving. De zorgverleners van Centraalzorg Eemland zijn ZZP’ers (Zelfstandige Zonder Personeel) die als zorgverlener werkzaam zijn voor eigen rekening en risico; een professional met eigen visie op zijn beroepsuitoefening. Centraalzorg Eemland heeft ruim 10 jaar ervaring met ZZP’ers.

 

Centraalzorg Eemland werkt vanuit de locatie in Amersfoort.

 

Saar

Saar is een onderdeel van Centraalzorg die zich richt op de particuliere markt, met in het bijzonder in de huishoudelijke ondersteuning. Dit gebeurt middels persoonlijke aandacht en dienstverlening die gericht is op de individuele wensen van de cliënt. Op de website van Saar (www.saarzorgt.nl) kunt u meer informatie vinden over onze particuliere dienstverlening.

 

Pluswonen

Onder het project ‘Pluswonen‘ bied Centraalzorg voor specifieke doelgroepen GGZ zorg aan.