Over Centraalzorg

Centraalzorg

Centraalzorg Vallei & Heuvelrug is een enthousiaste ZvW (Zorgverzekeringswet) erkende thuiszorgorganisatie die zicht richt op persoonlijke en huishoudelijke verzorging van en/of bij cliënten thuis. Voor alle zorgactiviteiten is Centraalzorg ISO HKZ gecertificeerd.

Selectzorg

Selectzorg is een zusterorganisatie van Centraalzorg en richt zich vooral op huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Centraalzorg Eemland

Centraalzorg Eemland is voor de gemeente Amersfoort het steunpunt voor thuiszorg van Centraalzorg.

Kleinschalig begeleid woonproject Huis op Zuid

Onder het project ‘Huis op Zuid’ bied Centraalzorg voor specifieke doelgroepen GGZ zorg aan.

Binnen een kleinschalig woonproject in Leusden bieden wij begeleid wonen aan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Ontmoetingsgroep De Wijkkamer

De wijkkamer is een ontmoetingsplek, waar mensen elkaar vinden in gezamenlijke interesses. Bezoekers krijgen de ruimte om eigen ideeën uit te voeren. Er wordt een activiteitenprogramma geboden. Er is koffie en thee en de mogelijkheid om lunch of warme avondmaaltijd te gebruiken.

Voor mensen met geheugenproblemen en dementie biedt Centraalzorg informatie en advies. In het Ontmoetingscentrum in de wijkkamer vinden mensen met dementie en hun mantelzorgers een plek waar professionele begeleiders een dagprogramma bieden, opgesteld naar de wensen van de bezoekers.