Voorbereiding op de thuiszorg

Voordat de zorg start komt de wijkverpleegkundige bij u langs voor een intakegesprek om uw zorgbehoefte te bespreken en u te adviseren over een eventuele indicatie aanvraag bij het CIZ (Centraal Indicatie Orgaan). In overleg met u is uw huisarts ook aanwezig bij dit gesprek.

Op basis van dit gesprek en uw indicatie wordt voor u een zorgplan op maat gemaakt. Bij intensievere zorgvragen houden wij, in overleg met u, periodiek contact met uw huisarts zodat de zorgverlening optimaal kan worden afgestemd op uw zorgbehoefte.

Nadat uw persoonlijke in kaart zijn gebracht, selecteren wij een of meer zorgverlener(s) die gekwalificeerd en ervaren is/zijn om u de noodzakelijke zorg te kunnen bieden.

 

Wij streven er naar uw zorgteam zo klein mogelijk te houden. Daarnaast proberen wij bij de selectie van de zorgverlener(s) zo veel als mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke wensen (bijv. zorgtijden, ethische achtergrond, etc.).

 

Vragen tijdens de zorg?

Wanneer u vragen heeft over de aangeboden zorg kunt u deze bespreken met uw zorgverleners. Indien u zorg ontvangt van meerdere zorgverleners verzoeken wij u in eerste instantie uw verzoek of opmerking te bespreken met uw ‘contactverzorgende’.

Ontvangt u alleen huishoudelijke zorg, dan kunt u in dat geval contact opnemen met een zorgcoördinator van ons kantoor.

Afhankelijk van uw vraag/behoefte neemt uw ‘contactverzorgende’ contact met op of beantwoorden wij uw vraag direct.

 

Zorg afmelden 

Mocht u om een bepaalde reden een afspraak voor zorg willen afzeggen of verschuiven? Dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk, liefst uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de geplande zorg, aan ons door te geven. Dit kunt u doen door uw verzoek met uw zorgverlener te bespreken. Uw zorgverlener zal vervolgens contact opnemen met ons kantoor.

 

Contact met kantoor

Contact met kantoor

Als u door omstandigheden niet in de gelegenheid was om af te stemmen met uw zorgverlener, dan kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met ons kantoor.

 

Afwezigheid zorgverlener

Tijdens vakantie of ziekte van uw zorgverlener(s) stemmen wij de eventuele vervanging met u af.

 

 

Tarieven

Thuiszorg wordt in Nederland vergoed en is voor iedereen toegankelijk. Centraalzorg is een officieel Wlz (Wet langdurige zorg) erkende zorginstelling. Hierdoor kunnen wij zorg aanbieden via de ziektekostenverzekering (zorg in natura via de Wlz), maar ook aan particulieren met een Persoons Gebonden Budget (PGB).

De huishoudelijk zorg wordt door de gemeente vergoed op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl). Ook hierbij blijven de kosten beperkt tot de wettelijke eigen bijdrage. Voor alle soorten zorg moet u in het bezit zijn van een indicatie. Centraalzorg kan u helpen bij het aanvragen van deze indicatie.

Tenslotte is het natuurlijk mogelijk om in aanmerking te komen voor extra niet geïndiceerde thuiszorg. Voor deze vorm van thuiszorg is echter geen financiering uit de ZvW of Wmo mogelijk.

 

Eigen Bijdrage

Thuiszorg wordt vanuit de Wlz als de Wmo grotendeels vergoed. Er is echter wel sprake van een eigen bijdrage.
De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw leeftijd, de gezinssituatie, uw inkomen en het benodigde aantal uren zorg per week.
U betaalt bij Centraalzorg alleen de wettelijke eigen bijdrage en geen extra kosten. De hoogte van de eigen bijdrage wordt steeds voor vier weken vastgesteld.
Voor zorg uit de ZvW geldt geen eigen bijdrage.