Hierbij treft u het klachtenreglement aan voor de behandeling van klachten van cliënten over de zorgverlening van Centraalzorg. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die op 1 januari 2016 in werking is getreden. De wet regelt dat elke zorgaanbieder in Nederland over een klachtenfunctionaris moet beschikken.

Indien u een klacht heeft over de zorgverlening van Centraalzorg en niet (meer) in gesprek wilt of durft met de Teamleider, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. De klachtencommissie kan u informeren over het klachtenreglement en bemiddelen in de oplossing van uw klacht.

De klachtencommissie bestaan uit de volgende klachtenfunctionarissen:

  • Jaap Pontier
  • Marlou Werkmeester

De klachtencommissie is bereikbaar op mailadres: klachten@centraalzorg.nl