Hier vindt u het klachtreglement voor de behandeling van klachten van cliënten over de zorgverlening van Centraalzorg. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), deze wet regelt wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.

Als u een klacht heeft over de zorgverlening van Centraalzorg en niet (meer) in gesprek kunt of wilt met de medewerker en/of de leidinggevende, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. De klachtencommissie kan u informeren over het klachtreglement en bemiddelen in de oplossing van uw klacht.

De klachtencommissie bestaat uit de klachtenfunctionarissen:

  • Jaap Pontier
  • Marlou Werkmeester

Zij zijn bereikbaar via e-mailadres klachten@centraalzorg.nl