Centraalzorg heeft in mei 2019 een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. 175 cliënten zijn benaderd, en 150 cliënten hebben de enquête ingevuld. De resultaten zijn in onderstaand document weergegeven.