CQ-Index

In 2014 en 2016 heeft Centraalzorg Bureau De Bok de opdracht gegeven de cliëntervaringen onder cliënten Zorg Thuis te onderzoeken. Dit is via een schriftelijke meting gebeurd. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de CQ-Index ‘Ervaringen met de zorg thuis: vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen’. Het gebruik van de CQ-index wordt gesteund door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg.

 

Rapportage CQ-onderzoeken

Hieronder vind u de rapportages van de afgelopen twee cliëntervaringsonderzoeken: