Actief betrokken cliëntenraad

Centraalzorg heeft een eigen cliëntenraad, welke actief betrokken wordt bij het beleid van Centraalzorg.

Zij heeft de volgende doelen:

  • Gemeenschappelijke belangen van cliënten behartigen;
  • Bijdrage leveren aan de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening;
  • Adviseren van de directie over alle aangelegenheden die van invloed zijn op de dienstverlening.

 

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad van Centraalzorg is als volgt samengesteld:

  • Mw. R. de Weger (voorzitter)
  • Mw. M.A.T. Huisman (secretaris)
  • Mw. J. Bakker (algemeen lid)
  • Mw. L. Verduin (algemeen lid)

 

Contactgegevens cliëntenraad

Als u zelf ideeën of suggesties heeft kunt u deze natuurlijk ook indienen bij de voorzitter, Ria de Weger, van de cliëntenraad.

U kunt uw reactie adresseren aan:
Centraalzorg
t.a.v. de cliëntenraad
Davelaak 17 A
3831 PA Leusden
E-mail: info@centraalzorg.nl