Actief betrokken cliëntenraad

De cliëntenraad van Centraalzorg is actief betrokken bij het beleid van Centraalzorg, en heeft de volgende doelen:

• Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten;
• Bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening;
• Adviseren van de directie over alle aangelegenheden die van invloed zijn op de dienstverlening.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad van Centraalzorg bestaat uit de volgende personen:

  •  Mw. R. de Weger (voorzitter)
  •  Vacature (secretaris)
  • Mw. J. Bakker (algemeen lid)
  • Mw. L. Verduin (algemeen lid)

Contactgegevens cliëntenraad

Uw idee of vraag voor de cliëntenraad kunt u indienen via:
Cliëntenraad Centraalzorg
Davelaak 17 A
3831 PA Leusden
E-mail: info@centraalzorg.nl

Of bel naar: 06-24248050