solliciteer nu!

 

Voor zorg via

Centraalzorg

belt u:
(033) 286 22 02

 

Sociale Kaart

 

 

Stel hier uw vraag:

       

Zorgkwaliteit en Governance

Centraalzorg zet zich als zorginstelling in voor de kwaliteit van zorg. Ons professionele zorgteam wordt daarom periodiek getraind zodat zij altijd bevoegd en bekwaam zijn voor de zorgtaken die zij U aanbieden. Centraalzorg maakt daarnaast gebruik van een gecertificeerd Kwaliteitssysteem waarvoor zij in het bezit is van een ISO HKZ certificaat.

Wij doen het voor u als cliënt, daarom zijn uw vragen en wensen voor ons het uitgangspunt voor ons zorgaanbod en zorgbeleid. Wij vertalen uw persoonlijke wensen en behoeftes in uw persoonlijk zorgplan. Maar daarnaast heeft Centraalzorg natuurlijk een onafhankelijke Cliëntenraad waarbinnen alle cliënten zijn vertegenwoordigd.

Onze zorgorganisatie wordt aangestuurd door een bestuurder/directeur Dhr. W.H. Groeneweg. Conform de Zorgbrede Governance Code beschikt Centraalzorg daarnaast over een onafhankelijke Raad van Toezicht.

Het spreekt voor zich dat onze zorgorganisatie zich conformeert aan de Zorgbrede Governance Code. De toepassing van de Governance Code is daarom vastgelegd in de statuten van onze zorginstelling en het reglement van de Raad van Toezicht. Het reglement van onze RVT kunt u hier downloaden.


Sitemap - Design by ExCom 2012 - disclaimer