solliciteer nu!

 

Voor zorg via

Centraalzorg

belt u:
(033) 286 22 02

 


Sociale Kaart

 

 

Stel hier uw vraag:

       

Mantelzorg / Vrijwilligers

Bij de zorg is het van groot belang dat mantelzorgers en vrijwilligers op een positieve wijze bij het zorgproces betrokken worden. Dit betekent dat wij niet alleen zorgafspraken met de cliënt maken maar dat u als zorgverlener ook door ons wordt ondersteund. Ook wordt u als vaste vrijwilliger betrokken bij het zorgaanbod zodat u betrokken blijft!

Centraalzorg heeft een beleid voor mantelzorg en vrijwilligers. Dat betekent dat wij samen met u goede afspraken maken en deze vastleggen. Goede en duidelijke afspraken geven de noodzakelijke rust en duidelijkheid die ten goede komt aan het welzijn van de cliënt.

De volgende uitgangspunten zijn leidend:

Vastleggen afspraken

De cliënt geeft aan wie betrokken zijn bij de mantelzorg of vrijwilligers werk. Dit wordt vastgelegd in het zorgdossier. Indien de cliënt zijn eigen belangen niet meer (volledig) kan behartigen wordt nader afgestemd met familie. De cliënt en betrokken familie overleggen met de zorgverleners over de inzet van mantelzorg. Afspraken worden vastgelegd in het dossier.

Uitvoering afspraken

De familie wordt volgens afspraken geïnformeerd en betrokken bij de zorg. Het belang van de cliënt staat voorop. Familie is een volwaardige gesprekspartner voor de zorgverleners, er wordt zo optimaal gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van beiden. Wederzijds respect en interesse is hierbij onontbeerlijk. Van de verzorgenden mag verwacht worden dat zij op een professionele wijze gestalte kunnen geven aan deze samenwerkingsrelatie. Bij conflicten of tegengestelde standpunten wordt de leidinggevende ingeschakeld. Indien van toepassing en gewenst kan de klachtenprocedure gevolgd worden.

Evaluatie afspraken

De gemaakte afspraken en uitvoering worden periodiek geëvalueerd met de familie en de cliënt. Zijn de afspraken nog actueel en loopt de uitvoering naar wens? Zo nodig volgt bijstelling.

En…… Wilt u eventueel vrijwilliger worden ter ondersteuning van ouderen in uw gemeente? Neem contact op met Centraalzorg wij informeren u graag over de mogelijkheden!

Sitemap - Design by ExCom 2012 - disclaimer