solliciteer nu!

 

Voor zorg via

Centraalzorg

belt u:
(033) 286 22 02

 Sociale Kaart

 

 

Stel hier uw vraag:

       

Vacature Lid Raad van Toezicht

Wegens het statutair aftreden van één van haar leden zoekt de Raad van Toezicht van thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug een nieuw lid.

De organisatie

Centraalzorg is een kleine organisatie met korte lijnen. Het adherentiegebied bestrijkt Leusden, Woudenberg, Achterveld en omgeving Amersfoort.
Persoonlijk welbevinden en persoonlijk contact staan bij de organisatie en de hulpverleners hoog in het vaandel. Centraalzorg biedt huishoudelijke hulp, verpleegkundige zorg, persoonlijke zorg, terminale zorg, zorg bij dementie en GGZ zorg.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen en heeft de taak om conform de Zorgbrede Governancecode, toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Centraalzorg. De raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van de taak op het maatschappelijk belang van alle stakeholders van de organisatie. De leden worden benoemd voor de periode van 4 jaar.

Lid Raad van Toezicht

Per 1 januari neemt één van onze leden afscheid. Om de Raad te complementeren zoekt Centraalzorg een nieuw lid met focus op financiën. Inhoudelijke en actuele kennis op het gebied van financiële stromen in de gezondheidszorg, bij voorkeur in de thuiszorg, is hierbij een pré.

Functie eisen

De kandidaat:

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogendijk-Leune, voorzitter Raad van Toezicht, via email: rvtcentraalzorg@gmail.com

Uw schriftelijke sollicitatie/ motivatie voorzien van curriculum vitae, kunt U voor 20 oktober2016 sturen aan Centraalzorg Vallei & Heuvelrug, Davelaak 17a, 3831 PA Leusden t.a.v. JC. Hoogendijk-Leune of digitaal via rvtcentraalzorg@gmail.com.


Sitemap - Design by ExCom 2012 - disclaimer